Kopiera länk

FöretagIndustri

Värö har ett av världens modernaste massabruk

Södras expansion av massabruket Södra Cell Värö är den största utbyggnaden i brukets historia. Comfortföretaget Falkenbergs Rör har ansvarat för VVS-entreprenader – i flera av byggetapperna.

4 miljarder kronor. Så mycket har skogsindustrikoncernen investerat för att göra massabruket Södra Cell till en av världens modernaste pappersmassaindustrier. Expansionen har resulterat i högre kapacitet, bättre kvalitet och ökad produktion.

Bruket ligger i Värö, mellan Varberg och Kungsbacka. Från att tidigare ha producerat cirka 425 000 ton pappersmassa per år produceras nu cirka 700 000 ton per år. Massan används till bland annat toalettpapper, hushållspapper och servetter.

Comfortföretag ansvarar för VVS

Comfortföretaget Falkenbergs Rör upphandlades som entreprenör för att utföra VVS-jobb vid utbyggnaden. Falkenbergs Rör är ett av Hallands ledande företag inom VVS med 65 anställda.

– Vi har varit ungefär 20 anställda på plats och arbetat med expansionen på Värö, säger Michael Nilsson, avdelningschef Ventilation och Service på Falkenbergs Rör.

Företaget utförde ventilations-, kyl- och VS-entreprenad inom tio ställverk för elkraft, men också VS och ventilation i en klordioxidfabrik och kyla och ventilation i ett nytt massakokeri.

Det sammanlagda ordervärdet var cirka 26 miljoner kronor.

År 2015 slutförde Falkenbergs Rör dessutom två projekt vid Södra Cell Värö som innebar installationer av kyla och ventilation i en ny pelletsfabrik samt ny mesaugn, som används för att framställa kalk som används i massaprocessen. Ordervärdet slutade på cirka 12 miljoner kronor.

– Det kändes väldigt roligt när det blev klart att det blev vi som ansvarade för VS-entreprenaderna vid Södra Cell Värö. Med ett sådant projekt i ryggen visar vi att vi är Hallands ledande VVS-företag, säger Michael Nilsson.

Invigdes i höstas

Falkenbergs Rörs arbete vid Södra Cell Värö pågick från juni 2015 till årsskiftet 2016/2017. Efter några veckors försenad produktionsstart invigdes det nya bruket den 30 september 2016.

– Det är väldigt sällan man gör så här stora expansioner, det har inte skett någon så här stor utbyggnad av fabriken sedan starten på 1970-talet. Därför är det inte konstigt att produktionsstarten försenas, säger Michael Nilsson.

Målet är att komma upp i full produktion på Södra Cell Värö under 2017.

Relaterat innehåll

  • Företag
  • Projekt

Windefalk tilldelad luftbehandlingsentreprenad för Kungliga Konsthögskolan

Windefalk har fått uppdraget att förbättra ventilationen på Kungliga Konsthögskolan i samarbete med Arcona, på uppdrag av Statens Fastighetsverk.

  • Företag
  • Projekt

Comfort Visby påbörjar omfattande installationer för nytt SÄBO i Klintehamn

Comfort Visby har nu påbörjat de viktiga installationerna för ett nytt särskilt boende (SÄBO) i Klintehamn, vilket kommer att ha plats för 60 boende. Projektet inkluderar omfattande VS-arbeten och kylanläggningar.

  • Företag
  • Projekt

Träffen - prisad förskola i Nyköping

Förskolan Träffen i Nyköping har utsetts till Årets skol- och förskolebyggnad 2022. LLP arkitektkontor står bakom utformningen av förskolan och Comfort-medlemmen Oppunda VVS-Service har ansvarat för VS-installationerna.

  • Företag
  • Projekt

City Gate - 37 våningar

City Gate är det största projektet i Högbergs hundraåriga historia. Byggnaden är 37 våningar hög & innehåller huvudsakligen kontor.