Ämnen

Villkor Installerat & Klart

När du beställer Installerat & Klart från Comfort kan du känna dig trygg med att en utbildad fackman utför arbetet. Ett av våra Comfortföretag levererar produkten hem till dig på avtalad tid samt installerar den och forslar bort din gamla produkt. Installation sker på befintligt uttag/koppling. Tänk på att kontrollera att produkten går att bära in/kommer igenom eventuella dörröppningar och passager.

En eventuell avbokning/ombokning skall ske minst 48 timmar innan planerad leveranstidpunkt. I de fall en leverans inte kan utföras eller fullföljas, och ansvaret för detta ligger på kunden, faktureras kostnaden för leverans samt installation.

Vid beställning av både produkt för avhämtning och produkt med installation är det normala förfarandet att samtliga produkter levereras hem till dig vid installationstillfället, såvida du inte personligen vill hämta ut produkten utan installation på egen hand. Detta avtalas med valt Comfortföretag.

 

Följande ingår i Installerat & Klart-tjänsten:

 • Eventuell gammal produkt kopplas bort/demonteras
 • Inbärning av ny produkt till anvisad plats i direkt anslutning till el, vatten och avlopp (om produkten kräver det)
 • Produkten avemballeras
 • Montering enligt bruksanvisning
 • Funktionstest
 • Bortforsling av emballage
 • Bortforsling av den gamla produkten för återvinning

 

För våra Installerat & Klart-priser gäller följande villkor:

 • Att ROT-avdrag medges
 • Att det finns fungerande vattenavstängning i rummet där installationen ska göras eller i närliggande utrymme
 • Att det inte krävs ombyggnad av väggar och tak
 • Att vattenledningsrör, avloppsrör eller annat befintligt material inte behöver dras om, bytas eller kapas – att inga oförutsedda arbeten krävs
 • Observera att eventuellt zontillägg kan tillkomma, beroende på var du bor
 • Observera att elinstallation inte ingår

 

För närvarande är det endast möjligt att få leverans samt tjänsten Installerat & Klart inom Sverige.

Produktspecifika villkor för Installerat & Klart

Badkar: Gäller utbyte av befintligt badkar (ej badkar som är fast eller inbyggda). Maximal vikt på befintligt badkar 60kg. Ändring eller ny dragning av vatten samt avloppsrör/golvbrunn ingår ej. Transportväg in till plats för det nya badkaret samt ut för det gamla ska vara lättillgänglig och fri från hinder så som svängda trappor eller spiraltrappor.

Badrumsmöbler: Vid upp och/eller nedmontering av spegel, spegelskåp, kommoder eller skåp med elinstallation tillkommer kostnad för elektriker. Befintliga väggar ska vara ordentligt förstärkta (kottlade).

Bergvärmepump: Gäller utbyte av befintlig bergvärmepump. Transportväg in till plats för den nya bergvärmepumpen samt ut för den gamla ska vara lättillgänglig och fri från hinder. Eventuellt skydd av golv, tak och möbler med mera ansvarar du som kund för. Den nya bergvärmepumpen placeras på samma plats som den befintliga. Anslutning mot befintliga rör/kopplingspunkter ingår. Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymme för demontering av den befintliga luft/vatten värmepumpen samt installation av den nya. Fungerande avstängningsventiler mot husets värmesystem samt vatten måste finnas. Eventuell ändringsanmälan till kommunen ansvarar du som kund för. Du som kund ansvarar själv för att den nya bergvärmepumpen är rätt dimensionerad samt passar till ditt hus och befintliga borrhål. Om du är osäker så kontakta gärna oss så hjälper vi dig. Kostnad för elinstallation tillkommer.

Blandare: Vid byte av blandare ska den befintliga köks- eller tvättställsblandaren vara av ”etthålstyp”. Eventuell ny håltagning ingår ej.

Vid montering av ny köksblandare ska installation ske enligt Säker Vatten (2016:1) 3.7. ”I eller under diskbänkskåp samt under diskmaskin, kyl, frys och andra vattenanslutna apparater, ska det finnas ett tätt ytskikt anordnat så att utläckande vatten enkelt kan upptäckas. Ytskiktet ska tätas vid golvgenomföringar och vara uppvikt mot angränsade byggdelar.”

Vid utbyte av duschblandare ska den nya duschblandaren monteras på befintlig blandarbricka. Blandarbrickan ska vara av godkänd modell med standardmåtten c/c 160 eller 150 mm.

Vid utbyte av duschblandare med röranslutning c/c 40 mm ska de befintliga rören vara ordentligt klamrade.

Cirkulationspump: Gäller utbyte av befintlig cirkulationspump. Fungerande avstängningsventiler mot husets radiatorsystem måste finnas. Vid injustering används Grundfos App Go Balance. Radiatorsystemet måste vara av 2-rörs typ. Samtliga radiatorer i huset måste ha fungerande ventiler med förinställning. Eventuell kostnad för elinstallation tillkommer.

Duschhörn med förvaring: Väggarna som duschhörnan monteras på måste vara raka, ordentligt förstärkta (kottlade) och får inte ha några utanpåliggande rör.

Duschhörn och skärmvägg: Väggarna måste vara raka, ordentligt förstärkta (kottlade) och får inte ha några utanpåliggande rör.

Duschkabin: Ändring eller ny dragning av vatten samt avloppsrör/golvbrunn ingår ej. Tillräckligt utrymme och takhöjd måste finnas. Eventuell demontering eller inkoppling av el ingår ej.

Expansionskärl: Gäller utbyte av befintligt expansionskärl. Fungerande avstängningsventiler mot husets radiatorsystem måste finnas.

Frånluftsvärmepump: Gäller utbyte av befintlig frånluftsvärmepump. Transportväg in till plats för den nya frånluftsvärmepumpen samt ut för den gamla ska vara lättillgänglig och fri från hinder. Eventuellt skydd av golv, tak och möbler med mera ansvarar du som kund för. Anslutning mot befintliga rör/kopplingspunkter ingår. Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymme för demontering av den befintliga frånluftsvärmepumpen samt installation av den nya. Fungerande avstängningsventiler mot husets värmesystem samt vatten måste finnas. Du som kund ansvarar själv för att den nya frånluftsvärmepumpen är rätt dimensionerad och passar till ditt hus. Om du är osäker så kontakta gärna oss så hjälper vi dig. Rengöring samt injustering av ventilationskanaler ingår ej. Kostnad för elinstallation tillkommer.

Luft/vatten värmepump: Gäller utbyte av befintlig luft/vatten värmepump. Transportväg in till plats för den nya luft/vatten värmepumpen samt ut för den gamla ska vara lättillgänglig och fri från hinder. Eventuellt skydd av golv, tak och möbler med mera ansvarar du som kund för. Värmepumpens nya inomhusdel samt utomhusdel (fläkten) placeras på samma plats som den befintliga. Befintligt fundament där utomhusdel placeras måste vara av god kvalitet och tillräckligt stort. Anslutning mot befintliga rör/kopplingspunkter ingår. Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymme för demontering av den befintliga luft/vatten värmepumpen samt installation av den nya. Fungerande avstängningsventiler mot husets värmesystem samt vatten måste finnas. Du som kund ansvarar själv för att den nya luft/vatten värmepumpen är rätt dimensionerad och passar till ditt hus. Om du är osäker så kontakta gärna oss så hjälper vi dig. Kostnad för elinstallation tillkommer.

Varmvattenberedare: Gäller utbyte av befintlig varmvattenberedare. Den befintliga varmvattenberedaren ska vara ansluten underifrån eller från toppen. Omdragning av rör för att flytta på vattenmätare eller andra befintliga komponenter ingår ej. Transportväg in till plats för den nya beredaren samt ut för den gamla ska vara lättillgänglig och fri från hinder. Eventuellt skydd av golv, tak och möbler med mera ansvarar du som kund för. Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymme för demontering av den befintliga varmvattenberedaren samt installation av den nya. Vid installation av vägghängd varmvattenberedare ska väggen för montage vara rak och ordentligt förstärkt (kottlad). Fungerande avstängningsventil till inkommande vattenledning måste finnas. Eventuell kostnad för elinstallation tillkommer.

Vattenfelsbrytare: Installationen ska ske på befintligt kopparrör med dimensionen 22 alternativt 28 mm. Fungerande vattenavstängning måste finnas. Eventuell kostnad för isolering och elinstallation tillkommer. Utöver vattenfelbrytarens byggmått ska det finnas 15 cm fritt/rör utan böjar på vardera sida.

Vattenutkastare: Gäller utbyte av befintlig vattenutkastare. Väggtjocklek får inte överstiga 300 mm. Ny vattenutkastare ansluts mot befintligt kopparrör med dimensionen 15 alternativt 22 mm.

WC-stol: Vid utbyte av wc-stol ska den gamla wc-stolen vara av golvstående modell och vara ansluten till ett 110 mm golvavlopp. Röret ska vara placerat 8 cm fritt centrum rör från vägg. Kapning av eventuellt gjutjärnsavlopp ingår ej.