Kopiera länk

FöretagProjekt

Windefalk tilldelad luftbehandlingsentreprenad för Kungliga Konsthögskolan

Windefalk har fått uppdraget att förbättra ventilationen på Kungliga Konsthögskolan i samarbete med Arcona, på uppdrag av Statens Fastighetsverk.

Kungliga Konsthögskolan, belägen på Skeppsholmen sedan 1946, har sin huvudbyggnad i Kasern III, en byggnad från 1778-79 som ursprungligen var ett spannmålsmagasin för kronobränneriinrättningarna. 1986 beslutade regeringen att samtliga verksamheter skulle samlas här.

Windefalks uppdrag innefattar att installera en ny energieffektiv FTX-ventilation med värmeåtervinning via motströms värmeväxlare, vilket säkerställer att de olika luftströmmarna aldrig kommer i kontakt med varandra.

Projektet är även ett återbruksinitiativ där befintliga ventilationskanaler rengörs och återanvänds om de är i bra skick. Nya VAV-spjäll installeras för att optimera energiförbrukningen och förbättra inomhusklimatet.

Den största utmaningen är tidsramen. Windefalk har endast sommaren på sig att genomföra uppdraget.

“Tidsfaktorn är avgörande för detta uppdrag. Vi börjar produktionsfasen när skolan stänger i juni och ska vara klara till dess att skolan öppnar igen efter sommaren. För att säkerställa en god start kommer vi att sätta in stora resurser från början. Det är alltid en glädje att arbeta i kulturhistoriska byggnader, något vi har stor erfarenhet av. Arcona, vår uppdragsgivare, är en välbekant partner som vi framgångsrikt har samarbetat med i flera projekt, inklusive Kvarteret Brädstapeln, Kvarteret Skålen och Svea Artilleri.” säger Mikael Windefalk, VD på Windefalk.