Kopiera länk

FöretagProjekt

Comfort Visby påbörjar omfattande installationer för nytt SÄBO i Klintehamn

Comfort Visby har nu påbörjat de viktiga installationerna för ett nytt särskilt boende (SÄBO) i Klintehamn, vilket kommer att ha plats för 60 boende. Projektet inkluderar omfattande VS-arbeten och kylanläggningar, vilket säkerställer en hög komfort och funktionalitet för de boende och personalen. Rekonik ansvarar för projekteringen av dessa installationer, och arbetet förväntas pågå till hösten 2025.

Installationsområden

VS-arbeten: Comfort Visby installerar radiatorer, sanitetsutrustning och undercentraler för att säkerställa en stabil och effektiv värme- och vattenförsörjning i hela byggnaden. Det kommer installeras moderna sanitetslösningar i alla avdelningar vilket säkerställer en hög standard gällande hygienkrav.

Kylanläggningar: Installation av kylbafflar och ventilationssystem utförs för att upprätthålla en behaglig inomhustemperatur året runt. Särskild uppmärksamhet ägnas serverrummen, som kräver noggrann temperaturkontroll för att säkerställa driftsäkerheten.

Byggnadens design och funktioner

Det nya SÄBO i Klintehamn är utformat för att erbjuda en trygg och trivsam miljö för de boende. Byggnaden är ritad i ett plan för att underlätta utomhusvistelser, och de sex avdelningarna är grupperade två och två med en gemensam innergård. Detta designval skapar skuggade och skyddade utemiljöer, särskilt viktiga under varma perioder.

Skärmavbild 2024-05-29 kl. 10.41.06.png

I byggnadens mitt finns en ljus och inbjudande entré som fungerar som en central plats för samvaro. Dessutom finns flera mindre samlingsplatser runt om i byggnaden för besök och umgänge. Personalyta, förråd och teknikutrymmen är centralt placerade för att underlätta arbetet för personalen. Angöring och parkering är planerade i fastighetens norra hörn, där även leveranser och sophantering kommer att hanteras. Övriga delar av tomten kommer att användas för gångvägar och odlingsmöjligheter.

Skärmavbild 2024-05-29 kl. 10.41.53.png

Bygglov och upphandling

Bygglovet för projektet beviljades sommaren 2023. Comfort Visby ser fram emot att genomföra dessa installationer, som kommer att bidra till ett bekvämt och välfungerande boende för de äldre i Region Gotland.