Certifieringar

För att uppfylla våra kunders krav och förväntningar erbjuder vi generösa garantier, uppdaterade kvalitetssäkringssystem och regelbundna kontroller. Dessutom utvecklar vi vår samlade och individuella kunskap kontinuerligt, vilket bekräftas genom certifieringar och dokumenterad behörighet.

sda

Våra certifieringar

Heta arbeten

Heta arbeten är ett certifikat som ger behörighet till arbeten där man använder arbetsredskap som kan alstra värme. Det händer hela tiden nya saker på området, därför måste certifikatet förnyas var femte år.

Svetskompetens

Många rörsystem med högre tryck och temperatur än normalt kräver högre kompetens vid svetsning och lödning. Flera av våra medlemsföretag har behörighet inom svetsning.

Kvalitetssäkring

Comfortkedjan arbetar efter det gemensamma ledningssystemet CLS 2011 som omfattar rutiner för kvalitet, miljö och arbetsmiljö i alla typer av projekt.

Kylcertifiering

Kylcertifikatet ger våra montörer behörighet att genomföra läckagekontroll, återvinning, installation, underhåll och service av applikationer som innehåller ozon och växthuspåverkande gaser.

Gasbehörighet

För att få svetsa och löda i rör för naturgas, stadsgas, gasol, medicinska gaser och biogas samt ersättningsgaser krävs en särskild gasbehörighet. Flera av våra medlemsföretag har gasbehörighet.

Säker Vatten

Säker Vatten är ett regelverk som VVS-branschen har tagit fram för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Detta certifikat ställer krav på både installation och produkter.

Elbehörighet

Många av Comforts medlemsföretag har även elbehörighet, vilket krävs vid alla elinstallationer, båda i privat bostad och för större projekt.