Kopiera länk

FöretagProjekt

VENT projekt AB installerar FTX-system i stort renoveringsprojekt

VENT projekt AB är stolta över att vara en del av detta omfattande renoverings- och tillbyggnadsprojekt i Farsta. Ett befintligt bostadshus med 57 lägenheter och lokaler ska renoveras, byggas till och byggas om för att skapa totalt 87 lägenheter och lokaler. Dessutom kommer en nybyggnad med 16 lägenheter och lokaler att uppföras.

Bild: Vardag Arkitekter

Projektets omfattning

  • Renovering och tillbyggnad: Det befintliga bostadshuset ska genomgå omfattande renoveringar och tillbyggnader för att skapa fler bostäder och förbättrade lokaler.
  • Nybyggnation: En helt ny byggnad med 16 lägenheter och lokaler kommer att uppföras för att ytterligare öka boendekapaciteten.
  • Beställare: Olov Lindgren
  • Plats: Farsta

Förbättringar av ventilationssystemet 

Huset ska konverteras från frånluft till ett modernt FTX-system för att förbättra inomhusklimatet och energieffektiviteten. Detta innebär installation av 4 nya luftbehandlingsaggregat. Dessa kommer att installeras i nya fläktrum på vind och källarplan.

  • Två aggregat kommer att försörja lägenheter och allmänna utrymmen.
  • Ett aggregat kommer att försörja garaget.
  • Ett aggregat kommer att försörja lokalerna.

 

Genom detta projekt bidrar VENT projekt AB till att skapa ett bättre boendemiljö och ökad energieffektivitet för de boende och användare av lokalerna. Vi ser fram emot att leverera en lösning som möter höga standarder för kvalitet och hållbarhet.