Kopiera länk

FöretagProjekt

Träffen - prisad förskola i Nyköping

Förskolan Träffen i Nyköping har utsetts till Årets skol- och förskolebyggnad 2022. LLP arkitektkontor står bakom utformningen av förskolan och Comfort-medlemmen Oppunda VVS-Service har ansvarat för VS-installationerna.

Comfort involverade i bygget av prisad förskola i Nyköping

För några år sedan blev LLP arkitektkontor ombedda att ta fram en konceptförskola åt Nyköpings kommun. Förskolan Träffen, som ligger i Nyköpings gamla folkets park, är den första uppförda prototypen och stod klar våren 2021. – Vi tog fram en konceptutformning som skulle kunna upprepas i olika storlekar och Träffen, som är byggd för 150 barn, är den största varianten. Det var ett ambitiöst arbete där vi tillsammans med kommunens projektledare involverade alla delar av verksamheten, från pedagoger till förvaltning, berättar Mattias Palme, arkitekt och grundare av LLP arkitektkontor.

Inspiration från omgivningen Förskolans exteriör har anpassats efter Träffen-området och för att matcha den närliggande utomhusteatern från 1920-talet har träpanelen, som täcker utsidan av huset, målats i en liknande grön nyans. Förskolan Träffen har fem avdelningar som alla har sin egen entré som nås antingen via markplan eller via den utanpåliggande balkongen. – Det innebär att man kan få en gemensam inre del som inte belastas av klädförvaringen, som annars är ganska tongivande inom förskolor. Torgytan i mitten av huset är istället till för rörelse, måltider, skapande och lek, förklarar Mattias Palme.

Comfort med från starten Byggnationen av förskolan Träffen var en totalentreprenad och Comfort-medlemmen Oppunda VV-Service var underentreprenör till Byggmästarna. – Vi var med från projektering till färdig produkt. Förutom att dra alla rör och installera golvvärme på båda våningsplanen gjorde vi även värmepumpsanläggningen. Istället för fjärrvärme, som många väljer idag, valde man bergvärme, som är dyrare att installera men billigare i längden. Det blev tio borrhål som var 220 meter djupa vardera, säger Daniel Seldahl, som är projektledare på Oppunda VVS-Service.

Oppunda VVS-Service är även involverade i bygget av Släbro förskola, som är en variant på förskolan Träffen och planeras stå klar under 2023. – Layouten är densamma men istället för träpanel har man valt att bygga en tegelfasad för att matcha den anslutande grundskolan. Enligt våra montörer är det roligt att redan nu veta hur allt ska se ut. Det är inte ofta man gör två exakt likadana jobb, säger Daniel Seldahl.

“Det är ett välförtjänt pris” Tidigare i år utsågs förskolan Träffen till Årets skol- och förskolebyggnad 2022 av Nohrcon, ett företag som erbjuder professionella kurser och konferenser inom bland annat bygg- och fastighetssektorn. – Eftersom det är få andra förskolor som förstärker och lyfter fram verksamheten på det sätt som Träffen gör är det ett välförtjänt pris. Det är väldigt roligt att vi har kunnat göra det här arbetet tillsammans med kommunen och Byggmästarna samt alla andra konsulter och leverantörer, säger Mattias Palme.