Kopiera länk

Tjänster

Luft/vatten

Luft/vatten värmepumpen använder värmeenergi direkt från utomhusluften för att värma upp eller kyla ditt hem.

Med luft/vattenvärmepump kan du reducera dina uppvärmningskostnaden med upp till 80 % allt beroende på var du bor, bostadsyta, val av värmepump mm. Utomhusluften är källan till energin och därmed produceras värme med minimala CO2-utsläpp.

Vill du veta mer kontakta oss så berättar vi mer kontakt@ternstedtinvent.se eller 013-10 17 77. varmepump.png

Mer om värmepumpar

  • Tjänster

Luft/luft

När ska du använda en luftvärmepump (luft/luft)

  • Tjänster

Frånluftsvärme

En frånluftsvärmepump ventilerar ditt hus och återför sedan ventilationsluftens värmeenergi till att värma upp husets värmesystemet och varmvatten.

  • Tjänster

Luft/vatten

Luft/vatten värmepumpen använder värmeenergi direkt från utomhusluften för att värma upp eller kyla ditt hem.

  • Tjänster

Jordvärme

Jordvärme, benämns även som ytjordvärme eller markvärme.

  • Tjänster

Bergvärme

Totalentreprenad vid bergvärme

  • Tjänster

Värmepumpar