Kopiera länk

Tjänster

Jordvärme

Jordvärme, benämns även som ytjordvärme eller markvärme. Det är ett alternativ till bergvärme och sjövärme, för att utvinna jordvärme från marken där solenergi lagras under årets varma och soliga dagar.

Fördelar med jordvärme är att ingen borrning krävs vilket ger lägre kostnad för installation jämfört med bergvärme. Hustomten behöver dock grävas upp eftersom det krävs en större yta för nedgrävning av kollektorslang.

Vill du veta mer kontakta oss så berättar vi mer kontakt@ternstedtinvent.se eller 013-10 17 77.

Mer om värmepumpar

  • Tjänster

Luft/luft

När ska du använda en luftvärmepump (luft/luft)

  • Tjänster

Frånluftsvärme

En frånluftsvärmepump ventilerar ditt hus och återför sedan ventilationsluftens värmeenergi till att värma upp husets värmesystemet och varmvatten.

  • Tjänster

Luft/vatten

Luft/vatten värmepumpen använder värmeenergi direkt från utomhusluften för att värma upp eller kyla ditt hem.

  • Tjänster

Jordvärme

Jordvärme, benämns även som ytjordvärme eller markvärme.

  • Tjänster

Bergvärme

Totalentreprenad vid bergvärme

  • Tjänster

Värmepumpar