Kopiera länk

Tjänster

Bergvärme

Totalentreprenad vid bergvärme

Ternstedt Invent tar ansvar för hela din installation av bergvärme genom; projektering, energibesiktning, borrning, grävning, installation av värmepump och service. Ternstedt Invent är ackrediterade och certifierade för att ge dig som kund en trygg installation. Vill du veta mer kontakta oss så berättar vi mer kontakt@ternstedtinvent.se eller 013-10 17 77.

Bergvärme kan sänka dina energikostnader upp till 80%. Detta genom att vi tar till vara på den solenergi som finns lagrad i berggrunden, marken eller sjöbotten.

varmepump.png

Mer om värmepumpar

  • Tjänster

Luft/luft

När ska du använda en luftvärmepump (luft/luft)

  • Tjänster

Frånluftsvärme

En frånluftsvärmepump ventilerar ditt hus och återför sedan ventilationsluftens värmeenergi till att värma upp husets värmesystemet och varmvatten.

  • Tjänster

Luft/vatten

Luft/vatten värmepumpen använder värmeenergi direkt från utomhusluften för att värma upp eller kyla ditt hem.

  • Tjänster

Jordvärme

Jordvärme, benämns även som ytjordvärme eller markvärme.

  • Tjänster

Bergvärme

Totalentreprenad vid bergvärme

  • Tjänster

Värmepumpar