Kopiera länk

Kvalitet och Miljö

Policy Kvalitet & Miljö

Aderbys Rör AB utför rörinstallationer vid bygg- och industrientreprenader, samt vvs-service. Vi har även försäljning av VVS-produkter i vår butik. Vår kompetens och vårt servicekunnande utgör hörnstenarna i vår verksamhet.

Aderbys huvudmål är att prioritera och kontinuerligt utveckla arbetet med miljö och kvalitet. Vårt arbetssätt skall vara förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar. Arbetet ska präglas av en helhetssyn och verifieras genom regelbundna revisioner. Vi ska följa tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och krav som ställs på företaget av våra intressenter. Vår strategi är att upprätthålla hög status vad beträffar arbetstillfredsställelse och trivsel. All personal skall medverka i den systematiska och fortlöpande utvecklingen av verksamheten. Vi skall ställa krav på våra leverantörer och entreprenörer att uppfylla de miljö och kvalitetskrav som ställs för verksamheten. Vi skall minimera uppkomsten av avfall och källsortera vårt avfall för att säkerställa att återvinningsbart material återvinns. Vårt sätt att hantera frågor angående miljö och kvalitet skall göra att våra kunder, medarbetare och samhället kan ha fullt förtroende för oss.

Aderbys Rör AB

Anders Molander VD

  • Kvalitet och Miljö

Externrevision ISO kvalitet och miljö

  • Kvalitet och Miljö

Elbil för miljön

Som en del i våran miljösatsning på Aderbys Rör har vi införskaffat vår första helt eldrivna servicebil. Inget buller, inga avgaser, 100 % ren. Ett rejält steg framåt.

  • Kvalitet och Miljö

Policy Kvalitet & Miljö

  • Kvalitet och Miljö

Arbetsmiljöpolicy

  • Om oss
  • Kvalitet och Miljö

Kvalitet och Miljö