Kopiera länk

Kvalitet och Miljö

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en integrerad och naturlig del i Aderbys hela verksamhet. Arbetsmiljöfrågorna ska behandlas i direkt anslutning till de dagliga uppgifterna i vårt arbete.

Vi eftersträvar trygga arbetsplatser där ohälsa och skador förebyggs. För att uppnå detta ska Aderbys medarbetare vara välutbildade, välinformerade och ha god insikt i arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.

Alla som är ledare på Aderbys ska stå för ett tydligt och synligt ledarskap som bygger på respekt och omsorg för varandra som medarbetare, för våra kunder och för tredje person.

Vårat arbetsmiljöarbete innebär att:

 • Arbetsgivaren alltid har arbetsmiljöansvaret, vilket även vid behov omfattar arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Vi följer lagar, krav och föreskrifter.
 • Vi bedömer regelbundet risker, själva och i samarbete med berörda parter, för att på bästa sätt planera arbetet, förebygga risker och eliminera faror i arbetet med entreprenader och service, industrier samt i våra lokaler och i trafiken
 • Alla medarbetare rapporterar tillbud och olyckor som inträffar så att de kan utredas och åtgärder kan vidtas.
 • Vi håller god ordning på våra arbetsplatser och i våra fordon.
 • Vi lär av varandra och uppmuntrar säkra beteende och agerar då vi ser någon som arbetar osäkert.
 • Vi på Aderbys tar hand om varandra och stöttar varandra. Vi vågar fråga om något är på tok.
 • Vi har en organisation där vi i samråd diskuterar och tar beslut om arbetsmiljöfrågor. Vi delger våra intressenter vårt arbetsmiljöarbete för att uppnå ett bättre samarbete och säkrare arbetsplatser.

Anders Molander VD, Aderbys Rör AB

 • Kvalitet och Miljö

Externrevision ISO kvalitet och miljö

 • Kvalitet och Miljö

Elbil för miljön

Som en del i våran miljösatsning på Aderbys Rör har vi införskaffat vår första helt eldrivna servicebil. Inget buller, inga avgaser, 100 % ren. Ett rejält steg framåt.

 • Kvalitet och Miljö

Policy Kvalitet & Miljö

 • Kvalitet och Miljö

Arbetsmiljöpolicy

 • Om oss
 • Kvalitet och Miljö

Kvalitet och Miljö