Se ditt lokala utbud

Kopiera länk

Kvalitet och Miljö

Externrevision ISO kvalitet och miljö

Revisionerna av kvalitet- och miljö på Aderbys Rör i Kungsbacka utförs av Svensk Certifiering Norden AB.

Vår senaste revision i december 2019 var en omrevidering enligt ISO-standarden ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015. Vår revisor hittade inga avvikelser.

Nu jobbar vi vidare med vissheten att vi håller en bra standard när det gäller Kvalitet och Miljö.

Kvalitet och Miljö

Externrevision ISO kvalitet och miljö

Kvalitet och Miljö

Elbil för miljön

Som en del i våran miljösatsning på Aderbys Rör har vi införskaffat vår första helt eldrivna servicebil. Inget buller, inga avgaser, 100 % ren. Ett rejält steg framåt.

Kvalitet och Miljö

Policy Kvalitet & Miljö

Kvalitet och Miljö

Arbetsmiljöpolicy

Om oss
Kvalitet och Miljö

Kvalitet och Miljö