Kopiera länk

Kvalitet och Miljö

Externrevision ISO kvalitet och miljö

Revisionerna av kvalitet- och miljö på Aderbys Rör i Kungsbacka utförs av Svensk Certifiering Norden AB.

Vår senaste revision i december 2019 var en omrevidering enligt ISO-standarden ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015. Vår revisor hittade inga avvikelser.

Nu jobbar vi vidare med vissheten att vi håller en bra standard när det gäller Kvalitet och Miljö.

  • Kvalitet och Miljö

Externrevision ISO kvalitet och miljö

  • Kvalitet och Miljö

Elbil för miljön

Som en del i våran miljösatsning på Aderbys Rör har vi införskaffat vår första helt eldrivna servicebil. Inget buller, inga avgaser, 100 % ren. Ett rejält steg framåt.

  • Kvalitet och Miljö

Policy Kvalitet & Miljö

  • Kvalitet och Miljö

Arbetsmiljöpolicy

  • Om oss
  • Kvalitet och Miljö

Kvalitet och Miljö