Kopiera länk

OVK

Är det dags för den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK)? Vi hjälper dig att säkerställa att din fastighet uppfyller alla krav.

Varför OVK?

Säkerställande av en regelbunden OVK är av avgörande betydelse för flera viktiga aspekter av fastighetsägande och samhällsfunktion. OVK en central del av att upprätthålla en god inomhusmiljö. Genom att säkerställa att ventilationssystemet fungerar som det ska kan man minimera risken för inomhusluftföroreningar, mögelbildning och fuktproblem, vilket i sin tur främjar hälsosammare boendemiljöer.

Det är också viktigt för att minska energiförbrukningen. Ett välunderhållet ventilationssystem kan arbeta mer effektivt och bidra till att minska energikostnaderna och därmed miljöpåverkan. Detta är särskilt relevant i dagens klimatmedvetna samhälle där hållbarhet och energieffektivitet är högt prioriterat. OVK är avgörande för att säkerställa hälsa, säkerhet, och hållbarhet i byggnader, och därför är det av yttersta vikt att ägare tar sitt ansvar att utföra OVK på rätt sätt.

Vi har certifierade montörer

OVK ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Det är byggnadens ägare, exempelvis en bostadsrättsförening, som har det viktiga ansvaret att säkerställa att den obligatoriska ventilationskontrollen genomförs enligt gällande regler och föreskrifter. För att göra detta måste ägaren först och främst utse en kvalificerad funktionskontrollant med rätt kompetens. Det är nödvändigt att den valda funktionskontrollanten är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan för att garantera att denne har den nödvändiga kunskapen och kompetensen för att utföra kontrollen på ett korrekt sätt.

För att underlätta processen med att hitta en lämplig funktionskontrollant har vi på Ternstedt Invent certifierade OVK-specialister tillgängliga på våra orter. Våra specialister är utbildade och certifierade och vi har omfattande erfarenhet av att genomföra OVK. 

Kontakta oss

Om du behöver hjälp eller rådgivning angående OVK-kontroller, tveka inte att kontakta oss idag. Vi står till ditt förfogande för att säkerställa att din fastighet uppfyller alla krav och att ventilationssystemet fungerar effektivt och säkert. Med våra kvalificerade specialister kan du vara trygg i att OVK-processen hanteras på bästa möjliga sätt. Du hittar kontaktuppgifter till respektive filial längst ner på sidan.

Kontakta oss på våra filialer

  • Filial

Åtvidaberg

  • Filial

Västervik

  • Filial

Örebro

  • Filial

Kinda

  • Filial

Linköping