Se ditt lokala utbud

Kopiera länk

Comfortkollen el

En trygg genomgång av dina befintliga elinstallationer. Finns det gamla och uttjänade installationer eller andra risker i din närhet som behöver åtgärdas. Comfort-kollen el, så kan du sova gott.

Comfort-kollen el är vår rådgivningstjänst där vi gör ett hembesök och går igenom dina befintliga elinstallationer. Efter kontrollen får du en checklista med åtgärder som kan ge dig ett säkrare hem, lägre energikostnad och ett mer miljösmart hem. Checklistan ger dig en indikation på vad som fungerar bra, eller mindre bra, i din bostad.

Vid behov hjälper vi dig också i nästa steg, med lämpliga åtgärder, rätt produktval, byte och installation av nya produkter och bortforsling av de gamla.

comfortkollen_el.jpg

Kontakta oss på någon av våra filialer nedan om du skulle vara intresserad av att veta mer.

Kontakta oss på våra filialer