Se ditt lokala utbud

Kopiera länk

FöretagLokaler & Fastigheter

Genomgripande renovering i k-märkt kulturhus

COMFORT TERNSTEDT INVENT – KULTURHUSET SKYLTEN. Kulturhuset Skylten i Linköping har renoverats och de 3000 kvadratmetrarna rymmer nu även lokaler för dansare och konstnärer. Comfort-medlemmen Ternstedt Invent har genom partnering ansvarat för alla VS-installationer i det K-märkta huset.

I industrikvarteret Gjuteriet i Linköping ligger Skylten, en känd samlingsplats för musiker sedan mitten av 1980-talet. Huset är från 1889 och ägs av det kommunala fastighetsbolaget Sankt Kors. Namnet Skylten kommer från den fabrik som bedrev sin verksamhet här och som slog igen 1980, Svenska Maskinskyltens fabrik. Hösten 2016 satte arbetet igång med att renovera hela huset som är k-minnesmärkt, något som påverkade arbetet med VS-installationerna.

– Länsantikvarieämbetet hade synpunkter. Vissa delar fick flyttas, men inte andra. Undercentralen är till exempel inglasad med gamla dörrar och fönster och gamla radiatorer har sparats berättar Stefan Trawtschenko, projektchef entreprenad på Ternstedt Invent samt ansvarig för VS-delen.

Den nyrenoverade Skylten samlar dansare, konstnärer och musiker. Nya lokaler har byggts.

Replokalerna har flyttat till källaren. Scen- och konsertlokaler är kvar sedan tidigare. Men för att göra om huset krävdes en del. Nu finns värme på alla våningsplan och den tidigare elvärmen har konverterats till vattenburet. Nytt vatten och avlopp har också installerats i hela huset. Som entreprenadform för arbetet valde Sankt Kors och Ternstedt Invent partnering.

– I ett ROT-projekt av den här storleken dyker det alltid upp överraskningar och processen kan dra ut på tiden. Då är partnering en bra samarbetsform. Vi satte igång med projekteringen i oktober 2016, mars 2017 började bygget och i april 2018 var allt färdigt.

1 800 certifierade montörer – läs mer om Comfortkedjan

Foto: Ternstedt Invent