Kopiera länk

FöretagIndustri

Ny fabrik åt världsledande tillverkare av aluminiumpulver

COMFORT KNUT SVENSSONS RÖR – CARLFORS BRUK. Tillverkningen av aluminiumpulver är en brandfarlig process som kräver mycket kylvatten. När Carlfors Bruk byggde ny fabrik ansvarade Knut Svenssons Rör för systemlösning, projektering och rörinstallationer.

Söder om Husqvarna ligger Carlfors Bruk. Bruket har anor tillbaks till 1800-talet och är idag en av världens ledande tillverkare av aluminiumpulver. När den nya fabriken, kallad I-längan, skulle byggas fick Knut Svenssons Rör uppdraget att utföra samtliga rörinstallationer.

– Projekteringsarbetet var en spännande resa, som vi gjorde tillsammans med Carlfors Bruk, berättar Bjarne Svensson, VD och fjärde generationen Svensson på firman som bildades av Hjalmar Svensson 1915.

– Tillverkning av aluminiumpulver kräver mycket kylvatten och det gällde att ta tillvara på detta vatten efter processen och använda det till uppvärmning.

Det uppvärmda kylvattnet används som energikälla till tre värmepumpar. De får en tilloppstemperatur på 15 grader, på kalla sidan. Byggnaden värms sedan med lågtemperaturs fläktluftsvärmare för att få en så bra verkningsgrad på värmepumparna som möjligt. Dessutom installerades ett skumsläckningssystem eftersom tillverkningen är brandfarlig. Skumgeneratorer i taket ser till att skumfylla byggnaden på ett antal minuter vid ett tillbud.

– Vi har jobbat mycket inom industri, men sällan stött på en så komplicerad processinstallation. Mycket av processen är unik och förekommer inte någon annanstans, avslutar Bjarne Svensson.

Här ligger ditt närmaste Comfortföretag