Kopiera länk

FöretagBostäder

Framtiden sätter avtryck på Askim

COMFORT ADERBYS RÖR – ASKIMSVIKEN. Göteborgs stad håller genom sin fastighetskoncern Framtiden på att uppföra fem punkthus på en kulle vid havet i Askim. Comfort-medlemmen Aderbys Rör har totalentreprenaden för VS-installationerna.

När allt är klart har fem punkthus med sammanlagt 111 hyreslägenheter byggts på en kulle vid havet i Askim. Två av husen kommer att inrymma så kallat särskilt boende på bottenvåningen, det vill säga för människor med stort vårdbehov. Initiativtagare är Göteborgs stads bostadskoncern, Framtidskoncernen. Majvik Bygg står för byggandet och Aderbys Rör för VS-installationerna. Projektet är i full gång och har kommit halvvägs.

– Det är ett stort projekt. Byggstarten var i oktober 2017 och de två första husen är i stort sett uppe för att börja med de invändiga arbetena. Inflyttningen i dem sker hösten 2019. Nu går vi igång med de tre husen som är kvar och beräknar att inflyttning kommer att ske sommaren 2020, berättar Markus Wihlborg projektledare på Aderbys Rör.

Två montörer plus projektledning är engagerade från Aderbys. En underentreprenör har tagits in för borrhålen till bergvärmeanläggningen. Egentligen är det fem anläggningar och fem undercentraler, en för varje fastighet, med fyra borrhål per anläggning. Elpatroner används i bergvärmepumparna som backup. Samtliga valv i huskropparna är platsgjutna och där ryms avlopp, vatten, el och ventilation.

– Det är ju en stor fördel eftersom risken för kollisioner mellan olika installationer minskar. Alla får plats avslutar Markus Wihlborg.

Läs mer om Comfortkedjan