• Expansionskärl

Expansionskärl

Alla värmeanläggningar innehåller ett expansionskärl för att ta upp vattnets volymökning som sker när temperaturen ökar. Att välja rätt kärl är en förutsättning för att systemet ska fungera optimalt. Hos oss hittar du både öppna och stängda kärl från varumärket Altech. Oberoende av hur din anläggning ser ut så har vi kunskapen och produkterna för att hjälpa dig att hitta rätt kärl just för dig.

Alla värmeanläggningar innehåller ett expansionskärl för att ta upp vattnets volymökning som sker när temperaturen ökar.

Tips vid montering:

Monteringen görs enklast för små system med samlingsrör. Expansionsledning ska minst ha samma anslutning-dimension som expansionskärlets. Kärl i storlek 2-25 liter monteras hängande, 35-80 liter på vägg och 110-1000 liter stående på golv.

Kärlet ska placeras så att en uppvärmning av kärlet undviks, Till exempel pga av egencirkulationen, konvektion och strålning. Kärlet ska även vara lättåtkomligt för inspektion och service. Observera, en avstängning mellan säkerhetsventil/säkerhetsventiler och värmekälla får aldrig förekomma! Vid större anläggningar ansluts kärlet till systemets returledning så nära pannan som möjligt och helst på pumpens sugsida.

Skötselanvisning:

Kärlet är försedd med automatisk eldningsanordning och regleras av en drifttermostat i kombination med en max-termostat med manuell återstart.

Observera att omställning till drift med fast bränsle inte får ske utan särskilda åtgärder! Säkerhetsutrustningen måste vara lättåtkomligt för tillsyn och eventuellt nödvändiga ingrepp. Sker byte av panna och expansionskärl ska förnyad besiktning ske. Kontakta Comfort för service.

Vid läckage från pannan måste orsaken utredas och felet åtgärdas. Anläggningens tryck och temperatur ska med jämna mellanrum kontrolleras. Med hjälp av manometern visas olika värden vid skilda avläsningstillfällen, då expansionskärlets tryck varierar med vattnets temperatur. Vid normal drift ska inte trycket understiga det inställda förtrycket eller den överskridande röda markeringen på manometern.

Det finns två typer av expansionskärl, öppna och slutna. Att tänka på vid de olika varianterna:

Öppet

Det öppna expansionskärlet är en behållare som placeras i värmesystemets högsta punkt, oftast på vinden. En säkerhetsventil bör installeras för att förhindra eventuella frysskador. Ett öppet expansionskärl är att föredra vid vedeldning.

Slutet

I en anläggning med ett slutet expansionskärl skall minst en typprovad säkerhetsventil finnas och vara placerad på förbindelseledningen mellan panna och expansionskärl. Fungerande avstängningsventiler mot husets radiatorsystem måste finnas.

Att välja rätt kärl är en förutsättning för att systemet ska fungera optimalt. Oberoende av hur din anläggning ser ut så har vi kunskapen och produkterna för att hjälpa dig att hitta rätt. Ring Comfort om du vill prata expansionskärl.

Ett expansionskärl ska vara dimensionerat så att den maximala expansionsvolymen får plats i kärlet utan att drifttrycket överskrids. Tappar det tryck blir resultatet att trycket i ditt värmesystem sjunker. I ett öppet expansionskärl regleras trycket direkt mot systemet med hjälp av en vätskepump vilket gör att expansionskärlet fungerar som ett buffertkärl. Till slutna modeller räknas kärlet med förtryck och kompressorstyrt expansionskärl.

Våra slutna expansionskärl på e-handeln kommer från Altech och håller en hög kvalitet och hållbara under lång tid.

Visa mer

Filtrera

4 produkter

Namn A-Ö

Kategori

Expansionskärl (4)

Varumärke

Altech (4)

Yta

Röd lackerad (4)

Egenskap

Funktion: slutet för värme-/kylsystem (4)

25 liter (1)

Filtrera och sortera

Filtrera

Sortera efter

Expansionskärl Altech 18 Liter

Expansionskärl

Expansionskärl Altech 18 Liter

Hämta i butik

969:-

Installerat & Klart

-

Expansionskärl Altech 25 Liter

Expansionskärl

Expansionskärl Altech 25 Liter

Hämta i butik

1129:-

Installerat & Klart

-

Expansionskärl Altech 50 Liter

Expansionskärl

Expansionskärl Altech 50 Liter

Hämta i butik

2299:-

Installerat & Klart

-

Expansionskärl Altech 8 Liter

Expansionskärl

Expansionskärl Altech 8 Liter

Hämta i butik

929:-

Installerat & Klart

-