Comfort-kedjan inleder samarbete med BRIS.

Vi installerar dagligen bekvämligheter som värme, sanitet, el och ventilation i Sverige. Nu vill vi också ge tillbaka till det samhälle som vi lever och verkar i genom att säkra barns och ungas trygghet i en allt tuffare värld att växa upp i. Därför stödjer vi Bris. Att samarbeta Bris innebär för oss på Comfort att vi gör skillnad för barn både på lång och kort sikt. Via Bris kan vi göra det möjligt för fler barn att få direkt professionellt stöd av en kurator och för barn i särskilt utsatta situationer att träffas i stödgrupper. För vuxna att få stöd och kunskap i frågor om barn. Att stärka barnets rättigheter genom bland annat nya lagar, tryggare miljöer och säkrare rättsprocesser.