Se ditt lokala utbud

Prisfilsformat

Ämnen

Artikel-/prisfilsformat hittar ni här

Leverantörsanvisning version 3 42 Comfort 2013

Supplier Guide Version (engelsk) (klickbar)*

Kontaktperson för artikel-/prisfiler – Logiq/Finfo, Jonny Hedkvist, jonny.hedkvist@Logiq.se

Minimikrav produktinformation Direktleverantörer (klickbar)*

Minimikrav produktinformation Fabrikant (klickbar)*