Ämnen

Leverantör

På denna sida hittar ni som är avtalsleverantör till Comfort information om: format för artikelfil och edi faktura, vilka som är medlemmar samt inrapportering av inköpsstatistik.

Vid frågor kontakta nedan på Comfort KC:

Artikelfil: anders.marteliusson@comfort.se

Edifaktura: henrik.eriksson@comfort.se

Inköpsstatistik: Chris.henriksson@comfort.se

Prisfilsformat

Artikel-/prisfilsformat hittar ni här:

Leverantörsanvisning version 3 42 Comfort 2013

Supplier Guide Version (engelsk) (klickbar)*

Kontaktperson för artikel-/prisfiler – Logiq/Finfo, Jonny Hedkvist, jonny.hedkvist@Logiq.se

Minimikrav produktinformation Direktleverantörer (klickbar)*

Minimikrav produktinformation Fabrikant (klickbar)*

Inköpsstatistik

Detta är inköpsstatistikmallen, enligt bilaga 5 i avtalet, som ni som leverantör rapporterar in medlemsföretagens inköp. Inköpsstatistiken rapporterar ni in senast den 10:e varje månad.

 Statistikbilaga maj 2024

Filen innehåller två flikar, dels statistikmallen, dels kontaktuppgifter till medlemsföretagen. Alla förändringar på adressfliken sen den senast publicerade filen markeras med färg.

Observera att medlemsföretagen ligger en helt annan ordning nu än i decemberfilen. Använd alltså inte en fil från 2022 när ni skickar in statistik för 2023.

Kommande förändringar i positionslistan kommer att listas under själva listan. Nytillkomna företag läggs längst ner för att flyttas upp i alfabetisk ordning efter årsskiftet. Företag som ej är medlemmar längre står kvar i listan till årsskiftet för att sen plockas bort. Detta för att ni skall kunna kopiera in fg månads siffror i den nya filen.

Skriv ert företagsnamn i rapporten, och gärna även i filens namn, när ni sparar ner den och fyller i den.

Skicka den ifyllda filen till ekonomi@comfort.se

Ev frågor skickas till  ekonomi@comfort.se

Glöm inte att sprida information till de inom era respektive organisationer som har nytta av listan.

Ändringar sedan senast utskickade lista:

Inga ändringar

Tidigare ändringar 2023:

 • Ternstedt Invent Örebro AB - har en ny filial från 1/1 2024.
 • Gränsrör i Norr AB är ny medlem som börjar handla på Comfort-avtalen 1 december 2023.
 • Söderlunds Röraktiebolag öppnar en ny filial i Öregrund 1 november 2023.
 • Bergsviken Plåtslageri är ny medlem som börjar handla på Comfort-avtalen 1  november 2023.
 • Elektrikerna på Öland AB är ny medlem som börjar handla på Comfortavtalen 1 september. Detta gäller alla filialer.
 • Storfors Plåtslageri AB, 556084-9795 är ny medlem som börjar handla på Comfortavtalen 1 juli. Detta gäller alla filialer.
 • Vetlanda Rör AB, 556125-4367 är ny medlem per den 1 juni.
 • Vent projekt Stockholm AB, 556348-5126 är ny medlem som börjar handla på Comfortavtalen 16 juni.
 • Svenska Elbyrån AB, 556726-9534 är ny medlem som börjar handla på Comfortavtalen 15 maj.
 • Rönninge Elkonstruktion AB , 556787-6122 är ny medlem som börjar handla på Comfortavtalen 15 maj.
 • MOMAB AB, 559021-6825 är ny medlem som börjar handla på Comfortavtalen 15 maj.
 • ILR Elmiljö AB, 559113-6428 är ny medlem som börjar handla på Comfortavtalen 15 maj.
 • Falklöfs El AB, 556559-7381 är ny medlem som börjar handla på Comfortavtalen 28 april
 • Ventilationsteknik i Varberg AB, 556629-2982 är ny medlem som börjar handla på Comfortavtalen 28 april
 • Ternstedt Invent installationscenter i Linköping AB, 559005-6494 har fusionerats in i Ternstedt Invent AB fr.o.m. 9 februari
 • Temarör i Stockholm AB, 556404-2785 är ny medlem som börjar handla på Comfortavtalen 7 mars.
 • J1A Elteknik AB, 559002-0649 är ny medlem som börjar handla på Comfortavtalen 22 mars. J1A är ett relaterat bolag till Aderbys Rör AB.
 • Piscator Ventilation AB, 556636-4476 är ny medlem som börjar handla på Comfortavtalen 27 mars.
 • Rex Rör & Värmepumpsteknik AB lämnar kedjan 28 februari
 • VEK i Mariestad AB är ny medlem sedan 1 januari och är ett relaterat bolag till Hovby Rör AB