Kopiera länk

FöretagVärme & Energi

Överraskning under golvet när stuga gjordes om till driftcentral

COMFORT VATTENHUSET I BORLÄNGE – NORDEX VINDKRAFT. I samband med bygget av en vindkraftspark i Dalarna, köptes och gjordes en stuga om till driftcentral. Comfort-medlemmen Vattenhuset i Borlänge installerade VS, men när golvet revs upp växte uppdraget.

Nordex är en stor producent av vindkraft. I Dalarna, mellan Ludvika och Borlänge, har det tyskägda företaget byggt en vindkraftspark. För att sköta driften av kraftverken köpte de en stuga i skogen. Vattenhuset i Borlänge fick uppdraget att installera vatten, värme och sanitet.

-          Tanken från början var att borra hål för att hitta vatten, sätta in en avloppsanläggning och bygga badrum. Men när vi bröt upp golvet upptäckte vi skadedjur. Det gjorde att vi även fick byta bjälklaget och golv i alla rum och dessutom bygga ett helt nytt kök, berättar Peter Annergård som är projektledare på Vattenhuset.

Uppdraget var en totalentreprenad. El, bygg, mattläggare och målare togs in som underentreprenörer av Vattenhuset. Arbetet med driftcentralen satte igång maj 2018 och det ”nya” huset stod färdigt november samma år. Eftersom mesta delen av vindkraften produceras under vintern var det viktigt att huset klarar av vintertemperaturer.

-          Vi vinterbonade kök och badrumsdelen och bytte ut all el i hela huset. För värmen installerade vi en luft luft-värmepump. Totalt hade vi tre montörer igång, avslutar Peter Annergård.

Vill du veta mer om projektet kontakta Comfort Vattenhuset AB

Vill du veta hur Comfort-kedjan arbetar med riksavtal och stora entreprenader, läs mer här.