Kopiera länk

FöretagVärme & Energi

Nya lägenheter i Jönköping byggs med smarta energilösningar

COMFORT KNUT SVENSSONS RÖR - KV HUMLAN. Miljö och hållbarhet står i fokus i de 37 nya lägenheterna i kvarteret Humlan i centrala Jönköping. Tryckbalanserade ventiler, pumpar, väderoptimerad värme och ett helt nytt reningssystem har installerats i det nya huset. – Det är energioptimering in i minsta detalj, säger Bjarne Svensson, vd, Comfort Knut Svenssons Rör.

I kvarteret Humlan i Jönköping har Vätterbygdens Byggnads AB, VBAB tillsammans med Comfort Knut Svenssons Rör byggt 37 nya lägenheter. Ambitionen var att skapa smarta energilösningar som möter framtidens behov och tillsammans med VVS-företaget, som har lång erfarenhet av energioptimering, har det nya huset tagit form.

– En viktig del av det här projektet är att vi bland annat har sökt det statliga investeringsstöd som finns. Det ställer en del krav på oss. Vi måste bland annat klara 88 procent av nybyggnadskravet på energianvändning, berättar Johan Rosenquist, vd, VBAB.

 

Fastighetsbolaget är en av de större privata aktörerna i Jönköping med 812 lägenheter och 71 lokaler på totalt 62 500 kvadratmeter.

– Den stora skillnaden i det här projektet gentemot våra befintliga fastigheter är ju att det är väldigt mycket skarpare energikrav än normalt. Och det ställer stora krav på val av styr- och reglersystem, uppvärmning och isoleringsförmåga på byggnaden, berättar han vidare.  

Väderoptimerat system

 

Det nya huset har byggts på befintlig mark mitt bland de äldre fastigheterna och har optimerade rörsystem med tryckstyrda pumpar, tryckbalanserade ventiler och nytt reningssystem. På taket finns även solceller.

– Systemet är väderoptimerat och styrs med en Eco pilot. Det känner av om det skulle dra in kallare väder i Sverige och kör på mer värme när väderleken förändras, säger Michael Sundin, projektledare Comfort Knut Svenssons Rör.  

Samarbeten i flera generationer

 

De båda företagen har följts åt, samarbetet sträcker sig långt bak i tiden.

– Det började egentligen redan för tre generationer och 50 år sedan, när min morfar Yngve Fredriksson och Knut Svensson började renovera de här gamla fastigheterna på 60-talet och moderniserade dem till vad som senare blev svensk standard, berättar Johan Rosenquist.

VBAB:s huvudsakliga affärsverksamhet har tidigare varit att köpa äldre fastigheter och renovera dem, och när de gick in i sin första nyproduktion var valet av partner en självklarhet.

– Att vi jobbar med Comfort Knut Svenssons Rör i det här projektet är för att dels har de gett oss ett väldigt bra pris, dels är det också en leverantör vi känner oss trygga med och vi vet att det kommer att bli en bra slutprodukt, berättar han.

Att få vara samarbetspartner i VBAB:s första nyproduktion är något som Bjarne Svensson tycker är mycket roligt.

– Det är en ömsesidig relation som vi haft sedan länge. De litar på oss och vi litar på dem. Det har funkat i många år. Projekten med VBAB genom åren är i princip oräkneliga för vi sköter ju även deras servicesida, berättar han.

För mer frågor kring projektet Kv Humlan kontakta Comfort Knut Svenssons Rör.

Acceptera marknadsförings-cookies för att se innehåll