Kopiera länk

FöretagVärme & Energi

Lösningar på plats när nytt fjärrvärmeverk byggdes

COMFORT OHLSSONS RÖR – SOLÖR BIOENERGI. Solör Bioenergi skulle ersätta sina två mindre fjärrvärmeanläggningar i Strömsnäsbruk med ett större och modernare. Rördimensionerna, takhöjden och placering av pannan gjorde att Comfort-medlemmen Ohlssons Rör fick tänka nytt när installationerna gjordes.

Strömsnäsbruk ligger utmed E4:an och Lagaån i Markaryds kommun. Här har Solör Bioenergi en nybyggd fjärrvärmeanläggning som förser hela orten med fjärrvärme. Den nya anläggningen ersätter två andra som både var för små och omoderna. Arbetet med rör-installationerna, för att transportera fjärrvärmen från pannan till nätet, gjordes av Ohlssons Rör. Placeringen av fjärrvärmepannan innebar en hel del utmaningar för montörerna.

– Takhöjden är sju meter och rören gick bland annat rakt ovanför fjärrvärmepannan som är på 4 megawatt. Vi fick vinscha upp rören för att få dem på plats. De har en dimension på 200 och väger en hel del, berättar Johan Karlsson arbetsledare för service och entreprenad på Ohlssons Rör.

Arbetet satte igång sommaren 2016 och var klart till årsskiftet 2016/17. Tre montörer från Ohlsson rör arbetade med installationerna. Svårigheterna med att montera rördelar ovanför pannan gjorde att man fick hitta en lösning som underlättade arbetet.

– Vi byggde upp en verkstad utanför fjärrvärmeverket där flera rördelar sattes ihop till en ”ny”. Sedan togs den nya delen in i fjärrvärmeverket där delen hissades upp och svetsades ihop med den rördelen som redan var på plats.

1800 certifierade montörer – det här är Comfortkedjan