Kopiera länk

PrivatVärme & Energi

Då ska du välja bergvärme

Har du höga uppvärmningskostnader och funderar på om bergvärme skulle vara ett bra alternativ? Det finns en del saker att fundera på och ta hänsyn till innan du bestämmer dig. Comforts energiexpert André Forsberg guidar dig rätt.

Pelletsbrännare, oljepanna, direktverkande el och värmepump – alternativen för uppvärmning av hus är idag många. Bland dem har bergvärmepumpen seglat upp på topplistan bland några av de mest populära uppvärmningssystemen för småhus i Sverige.

– Några av fördelarna med en bergvärmepump är att den är driftsäker och inte kräver särskilt mycket underhåll. Dessutom är det en effektiv och miljövänlig anläggning, eftersom den tar till vara på solenergin som lagrats i berget, säger André Forsberg, energiexpert på Comfort.

Hur fungerar bergvärme?

När en bergvärmeanläggning ska installeras börjar det med att ett 100-200 meter djupt hål borras i berggrunden. I hålet läggs en slang som fylls med en blandning av vatten och etanol som kallas brinevätska. Vätskan värms upp av den värme som finns i berggrunden och pumpas sedan upp till huset. Värmen i brinevätskan utvinns med hjälp av en kompressorteknik som i sin tur värmer upp huset. Därefter pumpas brinevätskan återigen ner i slangen i berggrunden för att värmas upp igen.

En av anledningarna till bergvärmepumpens popularitet är att investeringen betalar igen sig relativt fort. Den totala installationskostnaden för arbete och anläggning brukar hamna på runt 150 000 kronor, beroende på hur stort huset är. Kostnaden får man oftast igen på ungefär åtta år.

– Du kan spara upp till 80 procent av din nuvarande kostnad för uppvärmning beroende på vad du har för anläggning idag, säger André Forsberg.

Läget avgörande

 

Olika bergarter leder värme olika bra och grundvattenflödet varierar. Vilken typ av berggrund du har under ditt hus påverkar därför hur lämpligt det är med bergvärme och hur djupt man måste borra.

– Många väljer mellan en bergvärmepump och någon typ av luftvärmepump. Bor du i de södra delarna av Sverige brukar skillnaden i energibesparing mellan dessa vara mindre än i norr där bergvärme ofta är bättre. Å andra sidan kan installationen bli dyrare i norr eftersom man ofta behöver borra djupare där.

En grundförutsättning för att installera bergvärme är att du får ett godkänt borrtillstånd från din kommun. Din entreprenör kan hjälpa till att söka tillståndet.

– Läget på din tomt, närhet till grannar och hur många i ditt område som redan borrat efter bergvärme spelar in. Du behöver inte ha så stor tomt när borrhålet väl är klart eftersom det inte tar någon plats. Men borriggen som borrar själva hålet är stor och tung, så det behöver finnas god framkomlighet till platsen där hålet ska placeras.

Viktigt att välja rätt

En bergvärmeinstallation är en investering som kräver god kunskap för att du ska få maximal återbetalning.

– Att borra efter bergvärme och att sedan installera själva värmepumpen är ett relativt omfattande arbete med många moment. Det är därför mycket viktigt att du väljer en certifierad och seriös entreprenör. På så sätt kan du vara säker på att din värmepumpsanläggning blir korrekt installerad utifrån dina förutsättningar, håller i många år och fungerar så optimalt som möjligt.

Comfort rekommenderar