Kopiera länk

PrivatTips & Råd

Här är alla fördelar med golvvärme

Med golvvärme i huset får man ett behagligt inomhusklimat. Vattenburen golvvärme kräver låg framledningstemperatur vilket gör att effektiviteten hos värmepumpen ökar och energianvändningen minskar.

Den som installerar vattenburen golvvärme får inte bara ett skönt golv att gå på. Har man en värmepump som energikälla i huset så blir verkningsgraden för värmepumpen mycket bra, tack vare den låga framledningstemperaturen.

– Golvvärme ger en stor värmeavgivande yta och man kan därför sänka temperaturen i huset en till två grader, och den upplevda värmen är ändå behaglig. På så sätt sparar man energi för att värma huset, säger Lars Thunström på Thermotech Scandinavia AB.

Eftersom vattenburen golvvärme kräver låg framledningstemperatur ska man justera in värmekurvan för panna, värmepump eller fjärrvärmeaggregat noga. Den ska vara så flack som möjligt.

– Det krävs en liten insats men man kan sänka energianvändningen genom att sänka framledningstemperaturen. Med några få justeringar gör man energibesparingar, säger Lars Thunström på Thermotech.

Golvvärme är inte skrymmande på något sätt. Den tar inte upp plats som radiatorer gör vilket kan göra det lite enklare vid möblering. Det kan också upplevas som en estetisk fördel att slippa radiatorer mot väggarna. Det bildas också mindre damm med golvvärme eftersom golvvärme till 98 procent är strålningsvärme och 2 procent konvektion (med konvektion rör luften sig i rummet och bildar damm).

Den teoretiska livslängden på vattenburen golvvärme är hela 500 år. Men det finns naturligtvis ingen möjlighet att mäta om det stämmer. Men golvvärmen lär överleva husets livslängd och kräver inte mycket av husägaren. Under första året är det en uttorkningsfas av betongplattan. Därefter bör man beställa efterkontroll av installatören för att se över flöden och temperaturer.

– En bra regel är att som husägare kontrollera att allt ser bra ut i golvvärmeskåpen på hösten och våren, menar Lars Thunström på Thermotech.

Det finns också några saker att tänka på innan du låter installera din golvvärme.

För att få bästa möjliga lösning för golvvärmesystemet i bostaden är det viktigt att ta hänsyn till vissa förutsättningar, så som; när bostaden är byggd, vilken isolering och ventilation finns, vilken värmekälla golvvärmen ska kopplas till och vilken typ av golv som ska läggas.

Tänk på att isolera tillräckligt och bygga så tunn golvkonstruktion som möjligt. Ju tunnare golvkonstruktion som byggs, desto lägre temperatur krävs för att värma upp golvytan. Isoleringen under golvvärmen är mycket viktig för att undvika att värmen försvinner nedåt istället för uppåt. Det orsakar energiförluster och kan i förlängningen ge fuktproblem.

När golvvärmesystemet ritas upp anpassas avståndet mellan rören till de olika rummens effektbehov. Det gör man för att få en jämn temperatur som i sin tur leder till bättre funktion och lägre energianvändning.

När golvvärmen är installerad balanseras flödena så att rätt mängd vatten går till rätt rum för att få en jämn temperatur i bostaden. Installatören ställer även in rätt vattentemperatur baserat på rörens avstånd, isolering och golvkonstruktion. När rätt temperatur är inställd står termostaterna öppna och ”kallar” på värme under långa perioder och golvet upplevs varmt hela tiden.