Kopiera länk

FöretagReportage & guider

Vatette väggenomföringssystem V6

System Vatette sätter standarden för framtidens tappvattensystem. Den 1 januari 2021 träder Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1 i kraft. Med nya gemensamma branschregler för rörgenomföringar genom vägg, ska det bli enklare för installatörer och projektörer att göra rätt. Därmed undviks kostsamma vattenskador. Vatettes revolutionerande VäggenomföringssystemV6 uppfyller de kommande kraven och innebär stora fördelar för alla involverade yrkeskategorier.

Vatette VäggenomföringssystemV6 är en komplett helhetslösning utvecklat för en vattenskadesäker, estetisk och kostnadseffektiv installation. Det är enkelheten som gör Vatette VäggenomföringssystemV6 revolutionerande.

Den patenterade BockfixturenV6 ger en läckagesäker infästning för väggbrickorna då ingen håltagning eller skruvhål utöver rörgenomföringen behövs i kakel eller tätskikt. Eftersom alla kopplingar monteras inne i våtutrymmet kommer ett eventuellt läckage från rörsystemet att hamna i ett utrymme med vattentätt tätskikt och golvbrunn, där det enkelt upptäcks.

MontageplattaV6 gör monteringstiden betydligt kortare då den t.ex. kan skruvas framifrån i enkelgips utan kortling. Den kan även delas och sättas ihop i valfritt antal med 60 cc-avstånd i både höjd- och sidled.

Det stabila montaget av Vatette VäggenomföringssystemV6 ger utmärkta förutsättningar för mattläggare, kakelsättare och VVS-installatörer att göra ett felfritt jobb. Det är ett komplett, flexibelt och vattenskadesäkert system – i och utanför vägg.

– Med den unika montageplattan, kan man skruva fast Bockfixturen framifrån i ett enda moment. Att göra en korrekt rörgenomföring har tidigare varit svårt, men nu får man en stabil och tät anslutning mot tätskiktet, förklarar Björn Rydetorp, Produkt- och Kategorichef för System Vatette.

En stor fördel men VäggenomföringssystemV6 är att produkterna är kompatibla med hela övriga System Vatette. En anpassad fördelare kan t.ex. enkelt byggas av vanliga kopplingar och kulventiler - vilket gör det till marknadens mest flexibla lösning.

– Vi kan konstatera att systemet öppnar upp för nya installationsmöjligheter som förenklar hela byggprocessen. Vi är säkra på att nya VatetteV6 kommer att förändra VVS-branschen de kommande åren, säger Björn Rydetorp.

Acceptera marknadsförings-cookies för att se innehåll