Kopiera länk

FöretagReportage & guider

Snabb utryckning när depån brann ned

COMFORT MÅNSSON RÖR – KARSTORPS BILDEMONTERING. 2014 brann Karstorps bildemontering i Norrköping ner och 40 anställda stod utan arbetsplats. Comfort-medlemmen Månsson Rör fick VS-uppdraget i återuppbyggnaden – och det var bråttom.

Varje år skrotas knappt 200 000 bilar i Sverige. I Norrköping ligger en av Sveriges många anläggningar som demonterar bilar, Karstorps bildemontering. I november 2014 brann anläggningen, men 2016 var den uppförd igen, bland annat med hjälp av Månsson Rör.

– Dels var det en stor hall som skulle byggas, där demonteringen av bilar sker. Sedan var det omklädningsrum, duschar, kontor och kök. Det var bråttom kommer jag ihåg. 40 anställda skulle tillbaka så fort som möjligt, minns Fredrik Månsson som äger Månsson Rör.

Arbetet satte igång efter semestern 2015 och var klart ett drygt år senare, i november 2016. Tre montörer var engagerade från Månsson Rör. Uppdraget var i form av en totalentreprenad och därför var en av de första insatserna att dimensionera anläggningen och ta fram ritningar. System för värme, avlopp, vatten och kyla installerades. Eftersom bergvärme valdes som källa för värme och kyla togs en borrare in som underentreprenör. 23 borrhål på 250 meter borrades.

– Det är en speciell miljö att arbeta i. Det är mycket återvinning och miljöhänsyn. Spolarvätska, bensin, diesel, glykol och annat ska tas om hand på rätt sätt och förvaras i speciella kärl. Vi var också tvungna att ta hänsyn till statisk elektricitet och dra rören på ett speciellt sätt för att undvika att det uppstår. Där tog vi hjälp av en brandkonsult, avslutar Fredrik Månsson.

1800 certifierade montörer – det här är Comfortkedjan