Kopiera länk

PrivatReportage & guiderTips & Råd

Hantering av översvämningar

Just nu är översvämningar vanliga runt om i Sverige. Och den nuvarande situationen med de extra vattenmängderna innebär att många bostads- och stugägare måste förbereda sig för en betydande ökad risk för vattenskador, som i många fall skulle kunna minimeras genom snabba åtgärder.

grundfos_oversvamning.jpeg

 

Skadorna uppstår vanligtvis när det allmänna avloppsnätet inte klarar av de stora vattenmängder som ett skyfall medför. Överbelastningen gör att vattnet pressas tillbaka i avloppet och upp i källarna. Utöver skador på huset förstör vattnet möbler, vitvaror och bohag varje år. Det här är skador som kan minimeras med snabba åtgärder.  

Avloppspumpar är avgörande för hantering av översvämningar.

 

De tar bort vatten från låglänta områden och bidrar till att skydda egendomar och infrastruktur. När det kommer mycket nederbörd eller snösmältning kan vattennivån i floder och sjöar öka, vilket kan leda till översvämningar och skador. Avloppspumpar spelar en nyckelroll i att minska dessa faror genom att avlägsna överskottsvatten.

Grundfos erbjuder flera typer av avloppslösningar som snabbt kan avlägsna vattnet och minimera skadorna om olyckan skulle inträffa och vattnet har trängt in. Din VVS-montör kan ge dig råd om den mest lämpliga lösningen för din nuvarande situation. Fråga exempelvis efter Grundfos MULTIBOX allt-i-ett-lösning eller de individuella nedsänkbara pumparna UNILIFT KP, CC eller AP.

Grundfos_multibox.png