Kopiera länk

FöretagProjekt

Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle

SABOs Kombohus

Projektnummer: 1240203

Nybyggnation av flerbostadshus under SABOs ramavtal gällande kombohus.