Kopiera länk

FöretagProjekt

Nybyggnad av bostäder i Mönsterås

Mönsterås hamn

Projektnummer: 308853

Nybyggnation av flerbostadshus under SABOs ramavtal gällande kombohus.

VS-entreprenör var Rör-Karlsson i Mönsterås som ingår i Comfortkedjan