Se ditt lokala utbud

Kopiera länk

FöretagProjekt

Nybyggnad av bostäder i Perstorp (Sabo kombohus)

Lönnen 15 Polishuset

Projektnummer: 1303044

Nybyggnation av flerbostadshus under SABOs ramavtal gällande kombohus.

VS-entreprenör var IVAB som ingår i Comfortkedjan