Kopiera länk

FöretagProjekt

Nybyggnad av hyreslägenheter i Sala

Kronparken

Projektnummer: 1290966

Nybyggnation av flerbostadshus under SABOs ramavtal gällande kombohus.

VS-entreprenör var IVAB som ingår i Comfortkedjan