Kopiera länk

Projektadministratör Rikskunder

Som projektadministratör är du spindeln i nätet med många kontaktytor, både internt och externt. Du kommer vara projektledarna behjälplig och bidra till att effektivisera verksamheten genom att stödja projektmedlemmarna och skapa struktur. Som projektadministratör kommer du främst arbeta med att stötta projektet med administrativa arbetsuppgifterna.

Arbetsuppgifter:

 • Hantera löpande administrativa frågor och lösa uppkommande administrativa frågor
 • Är sammanhållande och skapar förutsättningar för den administrativa processen i projektet, så som dokumenthanteringsplan, introduktion av nya projektmedlemmar, protokoll från möten och fakturahantering
 • Hantera resursanskaffning i form av konsultavrop och förlängning samt utökning av befintliga resursers uppdrag
 • Praktisk hantering av nya projektmedlemmar som börjar/slutar i projektet
 • Introducera nya projektmedlemmar
 • Genomföra beställningar av behörigheter och hårdvara
 • Ansvara för kallelser, protokoll, minnesanteckningar och annan mötesdokumentation
 • Ärende- och dokumenthantering så som planering, mappstruktur, diarieföring och arkivering
 • Arbeta i digitala projektverktyg
 • Stödja i administration av beslut- samt avtalshantering
 • Delta vid framtagning av ledningsgruppsmaterial
 • Delta i kundmöten
 • Stödja i framtagande av material till rapportering av projektstatusrapporter
 • Ta emot, granska och kontera fakturor

Arbetsuppgifterna är ibland händelsestyrda och kan ändras vilket ställer höga krav på flexibilitet och anpassning.

Vi söker dig med följande tidigare erfarenhet.

Du behöver vidare ha en god prioriteringsförmåga och vana av att arbeta med många uppgifter samtidigt.

Skallkrav:

 • Minst 4 års erfarenhet av projektadministration
 • Minst 6 års erfarenhet av administration
 • Utbildning inom ekonomi eller administration på minst gymnasienivå

Meriterande