Kopiera länk

Comfort Visby vinner projektet SÄBO i Klintehamn

Comfort Visby har inlett installationer för VS och komfortkyla i det nya projektet där Region Gotland ser ett behov av fler särskilda boenden (SÄBO). Projektet innefattar utvecklingen av en tidigare obebyggd, planlagd fastighet i Klintehamn för att skapa ett nytt SÄBO med kapacitet för 60 boendeplatser.

Nytt särskilt boende i Klintehamn: Funktionellt och trivsamt för framtiden

Dessa boenderum är organiserade i sex avdelningar med tio rum i varje avdelning. I direkt anslutning till rummen finns gemensamma utrymmen för social samvaro samt funktionella rum för personal, såsom tvätt- och städområden. Byggnaden är enplans, vilket underlättar för de boende att enkelt komma ut i friska luften. Avdelningarna är parvis grupperade runt en innergård som erbjuder skydd och skugga under varma perioder.

I byggnadens centrum finns en ljus och inbjudande entré med utrymme för sociala aktiviteter. Flera mindre platser finns också spridda genom byggnaden, avsedda för att ta emot besökare eller umgås med grannar. Personalytor, förråd och tekniska utrymmen är strategiskt placerade centralt i byggnaden. Angöring och parkering sker i fastighetens nordliga hörn, där även leveranser och avfallshantering är planerade. Resterande delar av tomten kommer att ha gångvägar och möjligheter för odling.