Kopiera länk

Tjänster

Energiborrning

Vi hjälper dig med energiborrning. Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Certifierad borrare

Vattenhuset är företags- och personcertifierat enligt de krav som gäller vid utförande av borrning för vatten och värme. Certifiering av brunnsborrare utförs av SITAC tillsammans med Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

Energiborrning är en avancerad teknik som syftar till att utvinna förnybar och hållbar energi genom att dra nytta av jordens inre värme. Denna process innebär att borra djupa hål i marken för att nå de varma lagren under jordytan och därmed utvinna energi som kan användas för uppvärmning, kylning eller elproduktion.

Hur fungerar energiborrning?

  1. Utvärdering: Innan energiborrning påbörjas genomförs en grundlig geologisk utvärdering för att förstå markens sammansättning och hitta lämpliga platser för borrning. Detta hjälper till att optimera processen och säkerställa effektiv energiutvinning.
  2. Borrning av djupa hål: Genom användning av specialiserade borrutrustningar borras hål i marken som sträcker sig ner till de varma geotermiska lagren. Djupet och diameter på hålen varierar beroende på det specifika energibehovet och de geologiska förhållandena på platsen.
  3. Energiutvinning: När hålen är borrade, möjliggör de en effektiv överföring av värme från jorden till ytan. Detta värmeutbyte kan sedan användas för att generera el genom ångproduktion eller direkt för uppvärmning och kylning av byggnader.

Fördelar med energiborrning:

  • Ren och förnybar energi: Geotermisk energi betraktas som en ren och förnybar energikälla, vilket bidrar till att minska beroendet av fossila bränslen och därmed minska koldioxidutsläppen.
  • Låga driftkostnader: Eftersom energiborrning inte kräver bränsle och har minimala rörliga delar, leder det ofta till låga driftkostnader och lång livslängd.
  • Minskad klimatpåverkan: Genom att utvinna energi från jordens naturliga värme bidrar energiborrning till att minska den övergripande klimatpåverkan och stödja hållbar utveckling.

Energiborrning representerar en innovativ och hållbar metod för att möta dagens energibehov samtidigt som man arbetar för en mer miljövänlig framtid. Med teknologiska framsteg och ökad medvetenhet om hållbarhet blir energiborrning alltmer integrerad som en viktig komponent i den globala övergången till ren energi.

Kontakta oss för offert

Är du intresserad av hjälp med energiborrning och vill ha en offert, tveka inte att kontakta oss redan idag.