Se ditt lokala utbud

Kopiera länk

Tjänster

Avloppsanläggningar

Vi på vattenhuset är experter på installation av avloppsanläggningar. Hör av dig till oss om mer information eller läs mer här.

kontaktruta Per - avloppsanläggningar.jpg

Avloppsanläggningar

Vårt företag är stolta över att erbjuda specialiserade tjänster inom installation av avloppsanläggningar. Vi förstår vikten av en bra avloppslösning för både dig som privatperson och ditt företag. Vår expertis sträcker sig över en rad olika områden inom avloppsteknik, och vi är dedikerade till att leverera tjänster med hög kvalité som möter våra kunders unika behov.

Arbete omfattar allt från planering och markförberedelse till installation och efterbehandling. Vi använder endast högkvalitativa material och produkter samt de senaste teknikerna för att säkerställa att våra installationer uppfyller de högsta standarderna när det gäller säkerhet och hållbarhet.

Oavsett om det handlar om att installera avloppsanläggningar för nya byggnader eller uppgradera befintliga system, kan du lita på oss för att leverera. Kontakta oss idag för att diskutera dina behov och skapa en plan för installation av avloppsanläggningar som passar just dig.

Olika lösningar vi erbjuder

4evergreen minireningsverk   – för 1, 2, 3, 4 eller 5 hushåll

4evergreen minireningsverk är utvecklade för att rena allt avloppsvatten från enskilt hushåll, d.v.s bad-,disk-, tvätt- och WC vatten.

Med närmare 30 års erfarenhet från våra minireningsverk i drift, levererar vi idag en av marknadens mest pålitliga och driftsäkraste lösningar. Avlopp ska vara enkelt, något vi och våra kunder har tagit fasta på.

Vårt minireningsverk är ett av marknadens mest pålitliga för avloppsvattennrening. I närmare 30 år har vårt minireningsverk funnits i drift och idag finns det fler än 25 000 enheter installerade.

Mer information

Markbädd på Burk

BIOROCK är ett unikt system för att behandla avloppsvatten (bad, disk, tvätt samt WC) från fastigheter, vilkasaknar anslutning till det kommunala avloppsnätet. BIOROCK kan installeras vid befintliga anläggningar (efter en befintlig slamavskiljare/trekammarbrunn) så väl som vid nybyggnationer. BIOROCK finns i olika storlekar och kan, tack vare ett modulsystem, kopplas samman, och på så sätt betjäna ett större antal fastigheter.

Mer information

Uponor-BDT Easy ”gråvattenfilter”

Avsedd för rening av BDT-vatten (gråvatten).

Anpassad för fritidshus. Får ej belastas med klosettvatten dvs fekalier eller urin.

Flöde/reningskapacitet

 • Upp till 5pe
 • 500 l/dygn

Filter

 • Biologiskt filter
 • Filtrering genom filtertorv
 • Uppfyller normal skyddsnivå miljöskydd
 • Utlopp till öppet dike eller lämplig recepient

Utprovad/testad av Tammerfors tekniska universitet

Rening bygger på fysikalisk, kemisk och biologisk behandling. Filtermediat – torven är bra för tillväxten av mikroorganismer. Kan användas vid oregelbunden belastning tack vare torvens förmåga att binda vatten. Detta medför att reningsgraden bibehålls även efter en längre tids frånvaro från fritidshuset Filtertorv (60 l)

Specifikationer:

 • Mått
  • längd 1190 mm
  • bredd 995 mm
  • höjd 850 mm
  • Vikt: 35 kg
 • Material: Polyeten och rostfritt stål
 • Höjd inlopp 620 mm
 • Filterhus volym: 300 liter

Mer information

Slutna tankar

Terana erbjuder marknadens bredaste sortiment för Enskilt Avlopp för såväl permanent boende som sommarboende. Vårt kompletta sortiment rymmer allt från slutna tankar ochslamavskiljare till infiltration, markbädd, efterpolering och fosforbrunn. Systemen är utvecklade enligt Naturvårdsverkets normer och uppfyller alla miljö- och hälsokrav för både normal ochhög skyddsnivå.

Mer information

Kontakta oss

Hör av dig till oss om du har några frågor och funderingar gällande allt om avloppsanläggningar, eller om du vill ha en offert.

kontaktruta Per - avloppsanläggningar.jpg