Kopiera länk

Referenser

Till- och ombyggnad av grundskola i Enbacka

Enbacka skola

  • Projektnummer: 918325
  • Byggtyp: Ombyggnation
  • Kategori: Skola
  • Omfattning: VS
  • Beställare: Dalarnas Län