Kopiera länk

Referenser

Idrottskvinnan 1

Ternstedt Invent är med och bygger om panncentralen t1 i Linköping till bostäder. Arbetet innefattar omfattande VS installationer. Projektet förväntas vara färdigt i början på 2024.

Ombyggnad av panncentralen t1 till bostäder

Panncentralen på Överstegatan 14 byggdes som kombinerat badhus och koleldad panncentral på 1911-talet. Huset var en av de som räddades för rivning när t1 området i slutet av 80-talet byggdes om till bostadsområde. Sedan 80-talet har byggnaden används som förskola men nu ska fastigheten gå in i nästa era och föreningen har fattat beslut att det ska byggas om till bostäder.

Innefattande av arbete

Rotrenoveringen sker med stor försiktighet och eftertanke vad det gäller materialval och kvalité då byggnaden anses vara av kulturhistoriskt värde. Ternstedt Invents arbete innefattar rivning/utbyte av alla befintliga rördragningar och installationer, så som byte och omdragningar av spillvatten i bottenplatta och bjälklag, ny kulvert med varmvatten/kallvatten och vvc samt värme in i fastigheten. Nya värme/tappvattenstråk, stammar och radiatorer. Nya våtrum och kök.

Huset ska stå färdigt för inflytt i början av 2024.

Bilder från projektet