Se ditt lokala utbud

Kopiera länk

Referenser

Glasdörren 7

Glasdörren 7 är en fastighet innehållande en restaurang med storkök, en kontorslokal och en samlingslokal där Ternstedt Invent varit med och gjort omfattande VS och ventilationsarbeten.

Beskrivning av arbetet

Vi har genomfört en omfattande projektinstallation av VS och ventilation på fastigheten Glasdörren 7, belägen på Norra Svedengatan 34, i Tornby, Linköping. Fastigheten innehåller en restaurang med storkök, en samlings/festlokal samt ett kontor. Vårt arbete involverade en komplett installation av ventilationssystem, kylsystem, värmesystem, vattenförsörjning och avloppssystem. Denna satsning syftade till att säkerställa optimala och effektiva VVS-funktioner för fastigheten.

Detta projekt startades i januari 2023 och färdigställdes fullt ut under mitten av september 2023. Restaurangen blev klar för öppning under juni samt kontorslokal kort därefter. Samlingslokalen blev för oss klar under början av september.

Vent och VS-installationer

 I denna installation utfördes följande åtgärder:

 • Vent: Tre stycken ventilationsaggregat från Swegon installerades, tillsammans med en kolgrillsfläkt från EKB. Ett omfattande, tillhörande kanalsystem implementerades i hela fastigheten. I storköket installerades tre storkökskåpor från Acticon, varav två med integrerad tilluft och frånluft, vilka fettreduceras med hjälp av UV-ljus. Dessutom installerades ett brandsläckningssystem, Ansulex, för att hantera eventuella nödsituationer.
 • VS: Golvvärmen och ventilationsaggregaten drivs av fjärrvärmeväxlare, med kylning tillförd genom vätskebatterier på samtliga ventilationsaggregat via en fjärrkyleväxlare. Ett komplett vatten- och avloppssystem implementerades i hela fastigheten.

Specifika insatser:

 • Ventilationsaggregat med värmeåtervinning
 • Storkökskåpor
 • Frånluftsfläkt
 • Tilluftsfläktar
 • Tilluftsdon
 • Ventilationskanaler
 • Fjärrvärmeväxlare
 • Fjärrkyleväxlare
 • Golvvärme vattenburen
 • Köksblandare
 • WC blandare

Bilder från projektet

Kolgrill

Kök med kolgrill

Kök

Entré till samlingslokal

Samlingslokal

WC till samlingslokal

Fjärrkyla

VVX

Ventaggregat, restaurang