Kopiera länk

OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK)

Behöver din fastighet genomföra den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK)? Vi är här för att hjälpa dig att säkerställa att din fastighet uppfyller alla krav och att ventilationssystemet fungerar som det ska. För att säkerställa att ventilationssystemen fungerar som de ska, ska OVK genomföras regelbundet av certifierade kontrollanter. Det är ägarens ansvar att se till att OVK genomförs enligt gällande regler och föreskrifter. OVK är en lagstadgad åtgärd som krävs för alla ventilationssystem.

Storfors Plåtslageri har tre certifierade OVK-besiktningsmän som specialiserat sig på obligatorisk ventilationskontroll.

OVK är avgörande för flera viktiga aspekter av fastighetsägande och samhällsfunktion. Det spelar en central roll i att upprätthålla en god inomhusmiljö genom att minimera risken för inomhusluftföroreningar, mögelbildning och fuktproblem. Dessutom bidrar en välunderhållen ventilation till minskad energiförbrukning och lägre kostnader, vilket är särskilt viktigt i dagens klimatmedvetna samhälle.

Första besiktningen av OVK ska genomföras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången. Därefter ska OVK utföras regelbundet enligt föreskrivna intervaller, vanligtvis vart 3 eller 6 år, beroende på byggnadens kategori. Se tabellen nedan för specifika intervaller för olika typer av byggnader.

Skärmavbild 2024-03-13 kl. 15.11.00.png  

  • S-ventilation = självdragsventilation. 
  • F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
  • FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
  • FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
  • FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

start_04.jpg