Se ditt lokala utbud

Kopiera länk

Installation av bergvärme i skola

Söderlunds Rör har framgångsrikt genomfört ett nyskapande projekt med installation av bergvärme i en skola, vilket markerar en betydande övergång till hållbara och effektiva energilösningar. Projektet inkluderade en omfattande uppgradering där den befintliga pelletspannan ersattes med en toppmodern bergvärmeanläggning från Thermia.

Den nya Thermia bergvärmeanläggningen representerar inte bara en teknologisk framsteg, utan också ett stort steg mot att göra skolans energisystem mer effektivt och miljövänligt. Bergvärmepumpen från Thermia utnyttjar markens naturliga värme för att producera energi och erbjuda en pålitlig värmekälla året runt.

För att möjliggöra detta avancerade energisystem har Söderlunds Rör utfört arbetet med att borra och installera 20 energihål, var och en med en imponerande längd av 300 meter. Dessa energihål är avgörande för att dra nytta av jordens konstanta temperatur och därigenom maximera anläggningens effektivitet.

Söderlunds Rör har inte bara säkerställt en smidig övergång från pelletspanna till bergvärmeanläggning, utan har också framhävt sitt tekniska kunnande och engagemang för att implementera hållbara lösningar. Genom att välja Thermia som leverantör har projektet inte bara resulterat i en pålitlig och kostnadseffektiv energilösning, utan också satt skolan på kartan som en föregångare inom hållbar energianvändning.

Det här projektet, genomfört av Söderlunds Rör, är ett tydligt exempel på hur teknologiska innovationer och kreativa lösningar kan möjliggöra en mer hållbar framtid, samtidigt som de skapar en behaglig inomhusmiljö för skolans elever och personal.