Kopiera länk

Referenser

Tillbyggnad av bilhall i Götene

Järnvägsgatan. Projektnummer: 933778

Beställare: Åkessons Bil AB

Omfattning: Till och ombyggnad av bilhall gällande VS-arbeten. Nya värmepumpar till 4 500 kvm bilhall med nytt komplett vattenburet värmesystem med bergvärme.