Se ditt lokala utbud

Kopiera länk

Vattenmätare

Vi gör din vattenmätarplats godkänd för byte till en fjärravläst vattenmätare

Vi är Mivas upphandlade entreprenör för besiktning av vattenmätarplaster och byte till fjärravlästa vattenmätare. Inför bytet är det ditt ansvar som fastighetsägare att se till

att vattenmätarplatsen är godkänd. Vi erbjuder en uppdatering av din vattenmätarplats till installerat och klart priser så vattenmätarbytet sedan kan ske smidigt!

Vattenmätaren.jpg

Varför fjärravläst vattenmätare?

På sikt ska du som kund inte längre behöva rapportera in mätarställningen manuellt. En annan fördel med den fjärravlästa mätaren är att den hjälper dig som fastighetsägare att upptäcka en läcka hos dig

Gäller det alla?

Alla fastigheter som är anslutna till det kommunala vattennätet ska ha en vattenmätare, vattenmätarkonsoll, fungerande avstängningsventiler på båda sidor om mätaren.

Vem ansvarar för vad?

Vattenmätaren är Mivas egendom, men du som fastighetsägare är ansvarig för att vårda mätaren. Vattenmätarplatsen med väggkonsoll, avstängningsventiler

före och efter vattenmätaren är fastighetsägarens egendom och ansvarar för att de är i gott skick.

Är din mätarplats godkänd?

Vattenmätarplats.jpg

  • Vattenmätaren ska vara monterad i en vattenmätarkonsol som håller fast rör och ventiler i väggen.
  • Konsolen ska vara avsedd för vattenmätare och försedd med skjutbar kopplingshylsa.
  • Det ska finnas fungerande avstängningsventiler före och efter mätaren. Ventilerna måste gå att stänga helt annars behöver de bytas ut innan vattenmätarbytet.
  • Det ska vara lätt att komma åt vattenmätaren och ventilerna med verktyg.
  • Mätaren får inte byggas in eller blockeras av tung utrustning eller inredning.
  • Rör och kopplingar får inte vara angripna av rost.
  • Väggen och golvet intill bör tåla vattenspill och läckage av vatten.

Allt detta kontrolleras vid besiktning av din vattenmätarplats som sker innan vi kan installera din fjärravlästa mätare.

Om din mätarplats inte är godkänd så erbjuder vi en uppdatering av mätarplatsen till installerat och klart pris.

Tillval som vattenfelsbrytare kan också göras vilket gör att de flesta försäkringsbolag sänker premien.

Behöver du hjälp med din vattenmätarplats kontakta oss på:

vattenmatare@petterssonsvarme.se

070-33 822 70