Se ditt lokala utbud

Kopiera länk

PrivatVärme & Energi

Värmepumpar

Installation av ett passande värmesystem leder ofta till stora ekonomiska besparingar. Oavsett om du vill byta ut en befintlig värmepump eller vill byta från el, olja eller fjärrvärme hjälper vi dig att hitta rätt värmelösning. Sänk dina energikostnader med rätt system!

Värmepumpar

Bergvärme

En effektiv värmekälla, energi utvinns ur grundvattnet i berggrunden och är därför en miljövänlig energikälla som ger jämn temperatur hela året. Genom ett eller flera borrhål låter man ett nedsänkt rör med vätska värmas av berggrunden. Med en bergvärmepump får Du både värme och varmvatten!

Luft/vatten

Ett jättebra alternativ för dig som inte vill eller får borra efter bergvärme, har tillräckligt stor tomt för jordvärme eller inte bor tillräckligt nära en sjö för sjövärme. Med en luftvärmepump utvinns energi från utomhusluften med hjälp av en luftmodul. För att få en jämn temperatur året runt är det viktigt att välja rätt värmepump. En bra värmepump klarar att utvinna värme your luften ända ner till temperaturer på -20 grader.

Luft/luft

Har likt luft/vatten en luftmodul på utsidan, skillnaden är att man värmer luften istället för vattnet. Detta medför att man kan använda värmepumpen för avfuktning och luftkonditionering på sommaren, det bidrar även till förbättrat inomhusklimat året runt. Luft/luft är ett bra alternativ som är enkelt att installera och som inte kräver några borrhål eller stora tomtytor till skillnad från andra alternativ

Frånluftsvärme

Frånluftsvärmepumpen har två stycken huvudsyften. Den ska ventilera bostaden eller fastigheten och den ska sköta uppvärmning av värme och varmvatten. Det är värmen i frånluften som återvinns och görs om till ny värme. Frånluft är gammal dålig luft i bostaden som är uppvärmd men ska vädras bort. Samtidigt som den gamla dåliga luften ventileras bort så sugs det in ny frisk luft utifrån till huset via spaltventiler i fönstren eller väggventiler i väggarna.

Behöver du hjälp med vilken värmekälla som passar dig bäst?

Våra varumärken

Nedan ser du de varumärken som vi är återförsäljare av

IVT Värmepumpar

Mitsubishi Luftvärmepumpar