Se ditt lokala utbud

Kopiera länk

Referenser

Statens Fastighetsverk - Läckö slott

Läckö slott är ett av de få slott i Europa som aldrig har genomgått någon omfattande modernisering utan istället bevarats i ursprungligt skick. Detta har inneburit att vi fått tänka i andra banor och förstås ta ett stort ansvar när vi har utfört olika arbeten i detta unika slott.

Ända sedan Hovby Rör startades 1989 har vi skött den tekniska fastighetsdriften på Läckö slott. Varje arbete vi utfört på slottet, oavsett om det har vart service av lås från 1600-talet eller installation av datoriserad styrning av värme och ventilation, har krävt unika lösningar. Men vi på Hovby Rör är tacksamma för de spännande och framför allt lärorika arbeten vi fått och vi ser fram emot de minst lika speciella arbeten som komma skall.

Under åren som gått har vi utfört en lång rad unika projekt på slottet. Vi har t.ex. avfuktat slottet för att garantera att inomhusklimatet håller sig inom de värden som krävs, för att säkerställa att slottets unika inredning bevaras i prima skick. Vi har även installerat ett så kallat aspirerande brandlarm, vars funktion är att suga ut röken genom rörledningar vid en eventuell brand. I samband med installationen blev vi tvungna att på ett antal ställen öppna upp och sedan återställa den berömda Läcköparketten som legat orörd i över 300 år.

Det senaste större projekt vi genomfört är att renovera ett 10-tal skorstenar på slottet.