Kopiera länk

Om oss

Verksamheten

Holje El är ett familjeföretag som har varit verksamt sedan 1972. Från att ha börjat som en traditionell elinstallatör har vi utvecklats till att erbjuda ett brett utbud av installationstjänster. Vår expertis omfattar solceller, svagström, tele, data, passage, lås och säkerhet, larmanläggningar och högspänning. Vi tar helhetsansvar för varje projekt, från projektering och konstruktion till installation och driftsättning. Dessutom erbjuder vi underhåll och löpande service för att säkerställa att dina system fungerar optimalt. Holje El har cirka 40 anställda med kontor i Olofström.

I vårt lager erbjuder vi och säljer ett brett sortiment av elmaterial, brandlarm, inbrottslarm och solceller. Vårt team besitter djupgående kunskap och erfarenhet inom dessa områden, vilket säkerställer att vi kan möta alla dina behov.

När marknaden utvecklas och vår kundbas växer, ökar kraven på vår kompetens. På Holje El strävar vi efter att våra produkter och tjänster alltid ska motsvara kundernas förväntningar och tekniska specifikationer. Vår vision är att kontinuerligt förbättra oss för att behålla vår position i framkant av branschen. Det är vår högkvalitativa service som driver oss framåt.  

 

Vår affärsidé

Vi erbjuder försäljning av el- och industriförnödenheter samt installations- och underhållstjänster inom både stark- och svagströmsområdet. Vår verksamhet täcker hela Sverige, med fokus på Blekinge och Skåne län, och vi riktar oss till bland annat byggföretag, industrier, kommuner, privatpersoner, kraftbolag, landsting och fastighetsägare. För större samarbetspartners utför vi arbete både nationellt och på specifika projekt internationellt.  

Verksamhetspolicy

Detta är ett utdrag ur vår verksamhetspolicy. Genom ständiga förbättringar inom installation och försäljning strävar företaget efter att leverera produkter och tjänster av hög kvalitet med minimal miljöpåverkan, som uppfyller kundernas krav och förväntningar. Vi erbjuder snabb och pålitlig service till våra kunder och följer gällande lagstiftning och andra relevanta regler.

För att minska miljöbelastningen arbetar vi med effektiv användning av naturresurser och förebyggande av föroreningar, med särskilt fokus på utsläpp, transporter och avfallshantering. Tillsammans med våra leverantörer och kunder främjar vi produkter som håller hög kvalitet och har låg miljöpåverkan genom hela deras livscykel, från tillverkning och användning till slutförbrukning.  

 

Certifikat

  • Holje El AB är sedan 2001 kvalitetscertifierat enligt svensk standard SS-EN ISO 9001:2015.
  • Holje El AB är sedan januari 2008 miljöcertifierat enligt svensk standard SS-EN ISO 14001:2015.
  • Holje El AB är sedan september 2020 certifierade enligt SSF 1015 utgåva 3, larmklass 2.
  • Holje El AB är sedan maj 2021 certifierade enligt svensk standard ISO 45001:2018. Ledningssystem för arbetsmiljö – Krav och vägledning.

 

Skärmavbild 2024-07-09 kl. 09.37.09.png