Kopiera länk

FöretagReferenser

Mathem

Nybyggnad av logistik-/produktionsanläggning

Mathem

  • Beställare: Logistic Contractor
  • Byggyta: 30 000m2
  • Start: Januari 2021
  • Klart: December 2022
  • Uppdrag: Nybyggnad av logistik-/produktionsanläggning