Kopiera länk

Referenser

Till- och ombyggnad av förskola i Rydboholm

Ängsjögårdens förskola

  • Projektnummer: 833961
  • Beställare: Fristad Bygg
  • Byggyta: ca 800 m2
  • Start: September 2014
  • Klart: December 2015
  • Uppdrag: Tillbyggnad av förskola.